HASIČSKÉ OKAMŽIKY Z ROKU 2015

08.02.2018 08:30

HASIČSKÉ OKAMŽIKY Z ROKU 2015

 

Rok 2015 jsme začali zvesela. Přes zimu jsme nezaháleli a těšili jsme se na to, co nás letos čeká a nemine. Rok 2015 byl naplněný různými akcemi a příležitostmi, kdy jsme se mohli pobavit a zatančit si.

V minulém roce jsme postavili družstvo mladších a starších žáků. Děti se celou zimu připravovaly na hasičskou sezónu v sokolovni. Valnou hromadu děti oživily písničkou „V mládí jsem se učil hasičem“ a přednesly básníčku „Hoří!“

 

V březnu se děti připravovaly na „odznaky odbornosti“, což jsou zkoušky, při kterých děti plní odznaky, dětí získávají vědomosti z hasičského odvětví, např. čím hasit, co dělat v mimořádné situaci a na jaká čísla volat.

Jakmile počasí dovolilo, začali starší žáci trénovat „sání“, které doposud nedělali. Zázemí pro trénink našli v naší skromné hasičárně. Když už teplota vystoupla malinko výš, trénovali jsme i s vodou, což bylo pro děti daleko zábavnější.

V rámci Plamene musí děti odpracovat brigádnické hodiny, kdy mají za úkol upravovat hasičskou zbrojnici a okolí. Děti v rámci této činnosti umyly hasičský vůz a upravily si tréninkové hřiště, na kterém celou sezonu trénovaly. 

Poslední dubnový víkend to vypuklo, konečně se ukázalo, k čemu jim byla zimní příprava. První závod byl vskutku vydařený i přes velkou konkurenci. Rozhodli jsme se přihlásit mládež do Velké ceny Uherského Hradiště. V úseku dvou měsíců jsme s dětmi jezdili každý víkend na závody. Děti se průběžně umísťovaly na předních příčkách, ale ne vždy se nás provázela štěstěna a skončili jsme i na místě posledním. Starší žáci překvapili a ve Velké ceně se umístili na 7. místě. Jejich nejlepší čas na útok byl 18,31 a na štafetě dvojic 62,91. V Plamenu obsadili 11. místo. Mladší žáci ve Velké ceně skončili 6. a v Plameni 9. Nejlepší jejich čas na útok byl 19,69 a na štafetu 71,19.

V májovém období se žáci a muži účastnili okrskové soutěže konané v Pitíně, kde starší žáci obsadili 1., mladší žáci se nenechali zahanbit a skončili 2. Muži se umístili na 4. místě. 

V červnu jsme již po třetí pořádali Orientační závod pro děti, kdy děti na trase okolo přehrady, přes Jančovku a pod Hrádkem plnily úkoly jako je střelba ze vzduchovky, procvičili paměť, zkusili, jestli by přežili v divočině. V této době slavil své jubileum starosta sboru a děti si pro něj uchystaly překvapení v podobě dortu, který samy upekly.

Letní měsíce začaly s velkým pracovním nasazením. 4. července se čistila přehrada a hned poté jsme se vrhli do víru tance na disko k přivítání prázdnin, kterou jsme pořádali na fotbalovém hřišti. Poté jsme byli pozvání na výročí 130 let od založení sousedního sboru do Pitína, dále nás pozvali do Jarošova k výročí 110 let od založení a také jsme oslavili 70 let od založení SDH Hostětín. Hostětín si v rámci oslav připravil pro náš okrsek závody pro muže, ženy i děti. V tomto závodě excelovala všechna tři družstva, děti obsadily 1. místo, ženy 2. místo a muži 4. místo. Mezitím se uskutečnily 2 brigády sečení družstva.

Ve dnech 27.- 29. července jsme pro děti uspořádali soustředění. Děti měly možnost vyzkoušet si hašení ruční stříkačkou, samy se postaraly o založení a udržení ohně, pokoušely se obstarat si vlastní potravu a většině z nich by se podařilo přežít v divočině, také se porozhlédly po zdejším okolí.

Dne 22. srpna nastal ten slavný den, na který jsme se dlouho těšili. Tento den jsme oslavili 130. výročí od založení našeho sboru. Průvodem jsme se vydali od točny směrem k sokolovni, kde se slova ujal starosta sboru i starostka obce, předala se ocenění zasloužilým členům, děti dostaly zasloužené odznaky odbornosti. Hasičské děti umí překvapit, využily situace a své vedoucí veřejně pochválily a předaly jim malý dáreček. Následoval požární útok dětí a tradiční cvičení se žebříky, poté začala zábava, hudbou provázela DH Březovjané, připravena byla bohatá tombola a celý den jsme si mohli zpestřit malováním na obličej a prohlédnutím výstavy, uspořádané k této příležitosti, od počátku hasičského sboru v Komni až po současnost. Tato výstava se pak přesunula do prostor obecního úřadu.

Se začátkem školního roku, začal i „hasič“ a děti začaly opět trénovat. Na nočních závodech v Záhorovicích předvedly úžasný výkon, mladší žáci se umístili na 1. místě a starší na 4. místě. V rámci hry Plamen se i letos mládež účastnila Pochodu slováckým krajem, zavítali jsme do Letu (Aircraft) v Kunovicích.

Též účast na Závodu požárnické všestrannosti byla důležitá, závod se konal ve Véskách a děti zde střílely ze vzduchovky, ručkovaly přes lano, učily se základům topografie, zdravovědy, poznávaly hasební prostředky a uzlovaly. A své vědomosti zužitkovaly velmi dobře a umístily se takto: mladší na 7. místě a starší na 9. místě, oba týmy skončily v lepší půlce.

 

Za SDH

Natálie Hustáková