Nostalgická vzpomínka na rok 2017

08.02.2018 08:33

Nostalgická vzpomínka na rok 2017

Již po celá staletí pro nás hasiče zimní období neznamená jen období klidu a spánku, ale začíná ta pravá sezona, kdy se slaví vánoční svátky a ve většině domků je vánoční stromeček, který může chytnout od obyčejné svítilny. A obyčejná svíčka jaké může natropit škody. Tak to chodí ve velkých městech, kdy lidé nedbají na preventivní opatření, a jednotky hasičů tak musí často vyjíždět k „hořící svíčce“. V naší malé vesničce ovšem lidé dávají svátek hasičům, a tak si můžeme vychutnat svátky vánoční i Nový rok poklidně.

V našem sboru začínáme Nový rok pozvolna, dospělí hasiči se po roce těší na další přípravu závoda (nejen v pití piva), ale také v opravdovém závodění, také se připravují na brigádnické práce a pomoc při pořádání různých společenských akcí, které by se bez nás určitě neobešly.

Mladší krev našeho sboru se připravuje na „odznaky odbornosti“, aby věděly, jak bezpečně žít v domácnosti a předcházet různým nehodám. Naši žáci se na tyto odznaky chystají opravdu skvěle, o čemž svědčí jejich odznaky.

Když už sníh opadne ze strání, nastupuje nejen skřivanův zpěv, ale také řev naší motorové stříkačky, na který jsme každoročně natěšení.

První závod sezony mládeže začíná poslední dubnový víkend, letos však počasí nepřálo a závod v nedalekých Bojkovicích se musel odkládat.  Letošní sezonu jsme sice začínali s mladšími i staršími žáky, ale kvůli nemoci a zlomenině mladší žáci nedokončili celou účast ve Velké ceně Uherského Hradiště. Zato starší žáci si vedli velmi úspěšně, štafetu dvojic vylepšili na nejlepší čas v celém okrese a nikdo je nedokázal ve štafetě porazit, úspěšně si drželi první příčku v celkovém hodnocení. Trénování přineslo své ovoce, ačkoliv při posledním závodě se stále rozhodovalo, jestli budeme první nebo druzí. Bohužel vypětí přineslo své, avšak i přesto si vybojovali krásné druhé místo v celkovém hodnocení Velké ceny Uherského Hradiště.

Poté se objevila další soutěž, a to v deníku Dobrý den s kurýrem, kde se pomocí internetových stránek a výstřižků z novin hlasovalo o nejlepší tým. Zapojila se celá obec, za což bych velmi ráda poděkovala a i přes velké zápolení jsme skončili třetí, za což děti dostaly sponzorské dary. Vyhlášení této soutěže probíhalo na Závodu požárnické všestrannosti na Salaši, kterého se rok co rok zúčastňujeme. Rádi bychom v roce 2018 sestavili družstvo z mladších dětí, a pokračovali tak v tradici dvou družstev v Komni, proto neváhejte a doveďte děti, aby se podívali a později třeba i zapojili.

Pro naši hasičskou mládež pořádáme soustředění. Letos vyšlo krásné počasí, které nám dovolilo i koupání v Trenčanských Teplicích na „Zelené Žabě“, kterou žáci dostali jako dar za zápolení v hasičských závodech od pana Valenty. Udělali jsme si výšlap na Řepovou, kde měla soustředění vedlejší obec Bojkovice, a tak se děti mohly setkat se svými kamarády. Stejně jako minulý rok jsme i letos s dětmi zašli na laser game na Žítkové v bývalých kasárnách. Soustředění mladých hasičů se těší velké oblibě, a proto se snažíme pro děti vymýšlet stále nové vyžití.

V letních měsících každoročně čistíme místní přehradu, kde se sejde jak ta nejmladší generace hasičů, tak i ta starší. Také pořádáme v našem sboru různé brigády k udržování hasičské techniky.

Závěr roku je pro nás opět klidnější, dospěláci dělají zimní úklid hasičárny a mladší chodí do místní sokolovny nebo také plavat do Aquaparku v Uherském Brodě.

Dále se také dospěláci připravují na strojnické, velitelské nebo také zkoušky pro vedoucí mládeže.

Ke konci roku se vždy scházíme, abychom oslavili mezi bratry a setry konec roku a také shrnuli, co všechno jsme za uplynulý rok dokázali.