ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

08.02.2014 08:37

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

            Rok 2013 byl pro náš sbor zlomový. Jednu chvíli se dařilo, v jinou chvíli nás postihla velká ztráta, která nás významně zasáhla. Jako velký úspěch se jeví nové zásahové vozidlo, které jsme dne 18.1.2013 přivezli s kompletní přestavbou a patřičně jsme jej pokřtili. Jelikož nové zásahové vozidlo bylo vyšší, bylo potřeba provést menší úpravy místní hasičárny. Práce spočívaly zejména v úpravě nájezdu (vykopání a betonování), pak se museli pozměnit i vrata (připevnění dřevěné desky a namontování kartáče). Tyto činnosti se konaly v měsících duben a květen za hojného počtu členů.

V měsíci dubnu jsme také pomáhali při protažení Růženky a ještě ten den byl problém vyřešen.  V tomto měsíci začal nácvik na okrskovou soutěž žáků a mužů na místním hřišti.

V květnu jsme se účastnili okrskové soutěže v Krhově a výsledky byly chvályhodné, naši žáci se umístili na 1. místě a muži se umístili na 3. místě.

V červnu jsme se chystali na Orientační závod ke Dni dětí a ačkoliv nám počasí zrovna nepřálo, závod se uskutečnil. Odměnou pro nás byla radost a nadšení dětí ze závodu, ale také i z nového zásahového vozidla, ve kterém se mohli odvést.

Pár dní na to přišla Blesková povodeň, která jak rychle přišla, tak rychle odešla.  Byl vyhlášen z HZS poplach a vyjeli obě zásahové vozidla a čelní nakladač BOBCAT z ekofarmy Komňa. Při této události naši Bratři a Sestry přidali ruku k dílu a pomáhali v postižených oblastech do pozdních hodin v plném nasazení sboru za pomocí HZS Zlínského kraje. Následující den se zásahová jednotka činila hlavně při zprůchodnění kanálů, čerpání vody ze sklepů a čištění komunikací, případně i postižených dvorů. V počtu 10 členů, kteří pracovali od rána až do večera cca 80h bez nároku na mzdu i za nepříznivého počasí. Opět byly v provozu obě zásahové vozidla.

V letních měsících nás čekali už jen příjemnější události. Dne 14.7. jsme byli pozváni do strážnického skanzenu s ukázkou cvičení se žebříky a také jsme předvedli auto.  18.7. jsme vyjeli k 1. Požáru U pana Hanzlíka novým zásahovým vozidlem. Dopadlo to dobře.  Dne 22.7. jsme navštívili Bratra Urbánka při oslavě 70-tých narozenin.  Poslední dny v měsíci červenci jsme vykonávali brigádnickou činnost na místním zemědělském družstvě, za kterou jsme dostali odměnu, a kterou jsme využili na dovybavení auta.  V srpnu nás čekali 2 oslavy na první jsme jeli dne 17.8. do Bzové na 125. Výročí založení sboru, kde proběhlo aplikační cvičení a ve večerních hodinách i zábava. Na další 125. Výročí založení sboru jsme se rozjeli do Starého Hrozenkova, kde jsme předvedli své vystoupení se žebříky a shlédli jsme jejich okrsek při soutěži. Na již zmíněných akcích jsme kromě vystoupení se žebříky prezentovali i naše nové auto a dostává se nám neustále chvály, což nás těší. Dne 27.8. jsme svolali mimořádnou schůzi, abychom zvolili nového místostarostu a pokladníka. Za místostarostu byl jednohlasně zvolen Bratr Kamil Špíšek a za pokladníka byl jednohlasně zvolen Bratr Zdeněk Mareček. Za člena výboru byl jednohlasně zvolen Bratr Bronislav Malec.

Začátkem listopadu jsme vykonávali brigádnickou činnost pro obecní úřad, kde naši členové „ u Mlýna“ prováděli zemní a výkopové práce. Pak se konala „svíca“ Bratra Milana Glajcha a následující týden jsme mu byli zatrhat.

Poslední měsíc v roce se mladší členové dohodli, že se v mikuláškých převlecích vydají chodit za malými dětmi a výtěžek připadne sboru. Konec roku jsme patřičně oslavili v hasičské klubovně, sešlo se nás zde hodně. Pobavili jsme se, popili a pojedli.

Během roku 2013 bylo 6 výborových schůzí a 1 valná hromada. Naši členové chodí pravidelně na školení HZS Zlín.

Ještě bychom chtěli poděkovat za finanční dary od: Singulár 10 000Kč (bylo použito na savice), Ekozeas 300l nafty (což je 10 000Kč), ZD Komňa 5 000Kč (použito na výbavu auta). Částkou 25 000kč jsme uhradili, druhou část nástavby , touto částkou nám přispěli:  Chmela Zdeněk 10 000kč, Strážnický skanzen 2 000kč, Novák Luděk 2 000kč, Bulejko Josef 2 000kč, Malec Lumír 1 000kč,  Husták Jiří 1 000kč, Mikulášek Ivo 1 000kč, GAS- Antonín Rapant  1 000kč, Vysečení farmy 4 500kč. Dále jsme v loňském roce obdrželi dotace za povodně ve výši 32 000kč za které jsme nakoupili zásahové zimní obleky, hadice a zbytek na dostavbu nástavby.

Za finanční výpomoc děkujeme,  díky tomu budeme v brzké době mít již celé auto dovybavené. Náš vozový park je zmodernizován a starou Avii jsme předali obecnímu úřadu k následnému prodeji.

Byla provedena revize pokladny, která byla bez závad. Revizi provedli Bratři Husták a Špíšek.

Krátce bych se zmínil, které akce letos pořádáme: v březnu fašankový průvod naší obcí, v květnu Okrsková soutěž, kde se zúčastní žáci, muži a nově i ženské družstvo a za příznivého počasí proběhne v Komni, v červnu 2. Ročník orientačního závodu k MDD okolo Dědiny. V prosinci mikulášská obchůzka v režii mladých hasičů. Dále jsme byli pozváni opět do Strážnice a k Přerovu. Ostatní události budou včas oznámeny.

Na celou zprávu o činnosti za rok 2013 se již nyní můžete podívat na našich webových stránkách.