Hasičská mládež

 

Hasičská mládež v Komni

      Zvláštní zmínku si zasluhuje práce s mládeží, kterou v našem sboru můžeme datovat od šedesátých let. V průběhu doby se dařilo vzbudit zájem mládeže o požárnickou činnost. Za uplynulá desetiletí se vystřídalo několik generací, z nichž jsou dnes dospělí a někteří zůstali našemu sboru věrní.

      Hasičské mládeži se prvně začal věnovat Zdeněk Husták. Po něm se výcviku ujali bratři Petr Chmela, Břetislav Stratil, Libor Konvička a Jiří Husták. I ti si vycvičili své následníky. Po nich přebrali štafetu ve výcviku Josef Bulejko a Jan Gago. I ti zanechali své zkušenosti mladším, kteří zůstali aktivními hasiči a v dnešní době pilně připravují své žáky Natálie Hustáková a Martin Rudolf.

      Nynější mladší žáci navazují na své předchůdce, kteří se poprvé přihlásili do celostátní hasičské hry „Plamen“ v roce 1973. A v tom roce si vybojovali první místo v okresním kole v Hluku. Hra Plamen získala velkou popularitu, tudíž se zvyšovaly nároky na vedoucí i na soutěžící. Toto soutěžní družstvo mělo založenou kroniku, v níž se výstižně odráží každá událost prožitá při společných akcích. A mimo Plamene se zúčastňovali okresních soutěží ve všech disciplínách. Posláním hry Plamen, je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní činnost dětí se zájmem o požární ochranu.

      Vzpomínka od vedoucího bratra Zdenka Hustáka:

      „Jeli jsme na Plamen, který se tehdy konal v Hluku, dříve to bývalo na 3 dny a my jsme tam spali, chlapcům tehdá bylo okolo 15 let a večer začali zlobit, popíjeli alkohol. Naštvaný jsem šel na ně. Vynadal jsem jim, nechal sem je vysléct do trenýrek a hráli jsme fotbal, už se stmívalo, navíc taky pršelo, ale i přesto jsme hráli dál. Ráno, když jsme vstávali, kluci nebyli nijak zvlášť unavení. Klasicky nastoupili na nástup a začali bojovat. Po všech štafetách a útocích přišlo velké překvapení, chlapci byli první. Bylo na nich vidět, že je to dost potěšilo, ale také překvapilo, z přibližně 20 týmů byli první a porazili i takové Bojkovice.“

      Po další desetiletí se hlavně starší žáci zúčastňovali okrskových soutěží.

      Vroce 2015 jsme obnovili tradici a založili jsme družstvo mladších žáků. Zúčastnili jsme se Plamene, vedeme kroniku, která je psaná právě dětmi a snažíme se rozvíjet jejich znalosti v oblasti hasičské i preventivní.

      Nezapomínáme ovšem ani na utužování zájmu, aby u nás děti zůstaly, proto se konají orientační běhy s tematikou potřebnou pro přežití i hasičskou, na soustředění v mysliveckém areále si děti zkusily noční stezku, týmové hry i tábornické dovednosti.

      Hasičská sezona začíná souběžně se školním rokem, v podzimních měsících se koná Závod požárnické všestrannosti. V zimních měsících nacházejí děti útočiště v místní sokolovni, kde se mimo jiné učí požární bezpečnosti, poznávají hasící prostředky, bez kterých se dobrý hasič neobejde, tady se zdokonalují i ve fyzické zdatnosti. Co přes zimu dostanou do hlaviček, se ukazuje při plnění odznaků odbornosti. Na jaře se děti přemístí zase ven k vodě a trénují požární útok, který je mezi dětmi oblíbený a štafety dané hrou Plamen. Rok mladého požárníka končí červnem, pokud si jej neprotáhne o letní soustředění.

      Ke všem těmto aktivitám patří i to, aby se děti starali o své vybavení a místo, kde cvičí, proto se do okruhů Plamene zařazují i brigádnické hodiny. Děti myjí auto, upravovali si terén pro výcvik aj.

    Již 2 rokem se úspěšně účastníme závodů Velké ceny okresu Uherského Hradiště jak s mladšími tak staršími žáky. V roce 2016 skončili mladší žáci ve VCUH  celkově na 4. místě. A starši hned na začátku nasadili vysokou laťku a celkově se umístili na 2. místě. 

Aktuální složení mládeže
Gagová Magdaléna
Hověžák René
Hudcová Tereza
Pokorná Barbora
Pokorná Helena
Pollachová Sofie
Tomanová Andrea
Zápeca Stanislav
Zápecová Tereza
     Wolfová Kristina