Hasičské desatero

 

 

Hasičské desatero

1.       Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2.       Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.       Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.       Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.       Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.       Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.       Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.       Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.       Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10.   Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. 

 

·                                 Vlastnosti dobrého hasiče

 
·                                 Bdělost a pohotovost.
·                                 Kázeň a pořádek.
·                                 Mužnost a neohroženost.
·                                 Obětavost a odvaha.
·                                 Opatrnost a rozvaha.
·                                 Svornost a rovnost.
·                                 Vzájemnost a důvěra.
·                                 Dobročinnost a láska k bližnímu.
·                                 Čest a poctivost.
·                                 Pracovitost.
·                                 Veselost.
·                                 Spořivost a šetrnost.
·                                 Podnikavost a vytrvalost.
·                                 Střídmost a mírnost.
·                                 Volnost a hospodárnost.
·                                 Prozíravost.
·                                 Spravedlnost.
·                                 Pokrokovost.

                                  Láska k vlasti a národu

 

 

 Patroni hasičů a ostatních, kteří pracují s ohněm

 

SV. FLORIÁN

Byl správce provincie Noricum ve městě Lauriacum (dnešní rakouský Enns), v době vlády nepřítele všeho křesťanstva císaře Diokleciána. Nejprve jej císař z funkce sesadil a vyšetřující soudce Aquilinus jej nechal krutým způsobem mučit. Po bití byl Florián s kamenem na krku vhozen do řeky Emže. Jeho mrtvé tělo se zachytilo na skále, k níž podle pověsti zaletěl velký orel, i když je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Stalo se 4. května 304 n.l. Ostatky sv. Floriána pochovala zbožná paní Valerie z Lince, odkud pak byly přeneseny dvěma jáhny do Říma.

Roku 1183 byly vyžádány ostatky sv.Floriána polským králem Kazimírem a biskupem Gedeonem jako ochrana proti Rusům. Papež žádosti vyhověl. Sv. Florián má poslední místo odpočinku v tehdy nově vystavěném chrámu v Krakově. Od té doby je sv. Florián patronem Polska.
Je patronem hasičů, kominíků a všech, kteří pracují s ohněm. Jeho atributem je nádoba (vědro, putýnka) s vodou, kterou hasí hořící dům.   Svátek má 4. května. 

 

 

sv. BARBORA

Zemřela r.237 n.l. Je patronkou hasičů v románských zemích (Itálie, Francie) a rovněž všech, co pracují s ohněm, tedy též dělostřelců, pyrotechniků a rovněž horníků (nejen u nás).  Svátek má 4. prosince.

 

sv. ANTONÍN, opat

Zemřel r. 356 n.l. Je patronem hasičů ve Vatikánu.
Nezaměňovat se sv. Antonínem Paduánským, populárním sv. Antoníčkem.  Svátek má 17. ledna.