Současnost komenských hasičů

      Když se řekne hasič, mnozí si pod tímto pojmem představí statného muže v tmavém obleku s fluorescenčními pásky s helmou na hlavě, který třímá proudnici a hasí oheň.

      Nejen tak by se dal charakterizovat požárník. Tito lidé jsou velmi záslužní, odvážní, nasazují své životy, aby pomáhali druhým. Dobrovolní hasiči nezasahují jen u požárů, leč jsou aktivní při všech živelných pohromách, jako jsou povodně, odklízení stromů z vozovky a jiné. A jak zní bod z hasičského desatera, nedělají to kvůli odměně: „Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.“

      Od dob minulých se ve spolku hasičském spousta věcí posunula správným směrem. Přešli jsme od ruční stříkačky za koně k modernímu zásahovému automobilu, zvýšily se požadavky na velitele, dříve totiž tuto pozici zastával obecní policajt, který míval určitý respekt a autoritu, vyplývající právě z jeho funkce. Každý sbor má svou zásahovou jednotku, i v našem sboru existuje. A ačkoliv nemáme tolik výjezdů i naši bratři musí být každoročně proškoleni na strojníky, velitele apod. Tato jednotka by nemohla vzniknout a zasahovat bez dobré provozuschopné techniky.

      V roce 2013 se nám podařilo zmodernizovat náš vozový park a za pomoci dotací od obce Komňa a Zlínského kraje jsme dostali nový vůz Avia Daewoo.

      V době, kdy nemáme žádné výjezdy a zásahy, nesedíme s rukama v klíně. Každoročně se prezentujeme na okrskových soutěžích, dříve hlavně muži a děti, v minulém roce se nám podařilo sestavit družstvo žen. Spolu s obecním úřadem a spoluobčany čistíme vodní nádrž. Organizujeme různé kulturní akce, pořádáme brigády, účastníme se výročních oslav okolních sborů při aplikačním cvičení i se žebříky. V roce 2014 byla opravena víceúčelová nádrž poškozená při povodni

a v tomtéž roce se naši bratři účastnili Pyrocaru v Přibyslavi, při tomto setkání všech hasičů z ČR padl rekord, kdy byl předveden nejvyšší počet hasičské techniky.

      V posledních letech se věnujeme výchově hasičské mládeže, aby po nás převzali pomyslný kolík a pokračovali tam, kde my jsme skončili.